ออกแบบวางแผนพัฒนา และบริหารฐานข้อมูล

บเรนเวอร์ค เป็นผู้ให้บริการด้าน การตลาดตรง มากว่า 10 ปี ทำให้เราเกิดความชำนาญ ในการวางแผนรวบรวม พัฒนาและบริหาร ฐานข้อมูล.....


พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย

 

  • พิมพ์ชื่อจ่าหน้าบนซองจดหมาย หรือบน Label ด้วยระบบ Laser Printer
  • พิมพ์ชื่อจ่าหน้าบนซองจดหมาย หรือ บน Label ด้วยระบบ Printer ธรรมดา
  • พิมพ์ข้อความบนจดหมายทั้งฉบับ....


Data entry & Data Cleansing

บริการคีย์ข้อมูลชื่อ,นามสกุล,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์ ,อีเมล์และแบบสอบถาม จุดเด่นในการคีย์ข้อมูลของเราคือ ...


ทำไมต้องไดเร็คเมลล์.
ใครคือผู้ใช้บริการไดเร็คเมลล์ ยังมีบุคคลและองค์กรทางธุรกิจอีกเป็นจำนวนมาก มองข้ามความสำคัญของสื่อโฆษณาไดเร็คเมลล์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสินค้าหรือบริการที่ใช้สื่อโฆษณาไดเร็คเมลล์ มิได้ปรากฏงานที่เรียกร้องความสนใจต่อสาธารณชนทั่วไป แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว.......


บริการต่าง ๆ .

บเรนเวอร์ค  เป็นผู้นำในการนำระบบฐานข้อมูล และวิธีใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล เพื่อให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.
    Services    |    Partners    |    Job Brainwork     |    Contacts
Copyright ©Brainwork Co.Ltd., 2009  |  Privacy Policy